Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
124 người đã bình chọn
835 người đang online

VPUB - Điện Biên thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Đăng ngày 16 - 10 - 2021
100%

Vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ảnh minh họa.

Theo đó, ông Phạm Đức Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng Tổ công tác; Các Tổ phó Tổ công tác gồm: ông Nguyễn Phi Sông - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tổ phó Thường trực), ông Đinh Bảo Dũng - Giám đốc Sở Tài chính, ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các sở, cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Công thương; Sở Tài Nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Y tế; Cục thuế tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Liên đoàn lao động tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên; Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Nhiệm vụ của Tổ công tác là chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân; đề xuất với UBND tỉnh phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, có tính chất liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các ngành để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19; Đề xuất hướng xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cấp có thẩm quyền; Giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân thuộc thẩm quyền của các ngành, đơn vị; kịp thời đề xuất khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của UBND tỉnh.

Xem chi tiết Quyết định./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Năm 2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên ước đạt hơn 1.396 tỷ đồng(25/11/2021 5:32 CH)

VPUB - UBND tỉnh xem xét, góp ý vào Quy định mức học phí năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 -...(25/11/2021 5:28 CH)

VPUB - Tham gia ý kiến vào tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định điều kiện về diện tích...(25/11/2021 5:26 CH)

VPUB - Góp ý vào Tờ trình đề nghị giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND,...(25/11/2021 5:24 CH)

VPUB - Thảo luận, góp ý vào Tờ trình phê duyệt và thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022, tỉnh...(24/11/2021 11:35 CH)

°