Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
124 người đã bình chọn
648 người đang online

VPUB - Quy định mức học phí tạm thời đối với các cơ sở giáo dục công lập mầm non, phổ thông năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đăng ngày 25 - 10 - 2021
100%

Vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quy định mức học phí tạm thời đối với các cơ sở giáo dục công lập mầm non, phổ thông năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ sở giáo dục công lập mầm non, trung học cơ sở, THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Người học trong các cơ sở giáo dục công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quy định mức học phí tạm thời đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2021-2022 ở cấp học mầm non cụ thể là học sinh có cha mẹ (hoặc người giám hộ): cư trú tại các xã thuộc khu vực I là 40.000 đồng/tháng/học sinh, cư trú tại các xã thuộc khu vực II là 30.000 đồng/tháng/học sinh, cư trú tại các xã thuộc khu vực III là 25.000 đồng/tháng/học sinh. Đối với cấp Trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở, học sinh có cha mẹ (hoặc người giám hộ): cư trú tại các xã thuộc khu vực I là 25.000 đồng/tháng/học sinh; cư trú tại các xã thuộc khu vực II là 15.000 đồng/tháng/học sinh; cư trú tại các xã thuộc khu vực III là 10.000 đồng/tháng/học sinh. Đối với cấp THPT, bổ túc THPT, học sinh có cha mẹ (hoặc người giám hộ): cư trú tại các xã thuộc khu vực I là 35.000 đồng/tháng/học sinh; cư trú tại các xã thuộc khu vực II là 25.000 đồng/tháng/học sinh; cư trú tại các xã thuộc khu vực III là 15.000 đồng/tháng/học sinh.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai Quyết định này đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, làm căn cứ để thực hiện thu học phí và các chính sách về miễn giảm học phí theo quy định hiện hành. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Sở: Tài chính, Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Năm 2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên ước đạt hơn 1.396 tỷ đồng(25/11/2021 5:32 CH)

VPUB - UBND tỉnh xem xét, góp ý vào Quy định mức học phí năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 -...(25/11/2021 5:28 CH)

VPUB - Tham gia ý kiến vào tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định điều kiện về diện tích...(25/11/2021 5:26 CH)

VPUB - Góp ý vào Tờ trình đề nghị giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND,...(25/11/2021 5:24 CH)

VPUB - Thảo luận, góp ý vào Tờ trình phê duyệt và thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022, tỉnh...(24/11/2021 11:35 CH)

°