Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
124 người đã bình chọn
823 người đang online

VPUB - Tổ chức Tết Trung thu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đăng ngày 10 - 09 - 2021
100%

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 kết hợp với đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Công văn về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, các Đoàn thể tỉnh và yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai nhanh nhất, thủ tục đơn giản nhất các chính sách hỗ trợ người mang thai, người nuôi con dưới 6 tuổi, trẻ em bị nhiễm Covid-19, trẻ em phải cách ly y tế tập trung hoặc tại nhà được quy định tại Kế hoạch của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/ 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ trẻ em là con của những người đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày; phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc chăm lo cho trẻ em.

Tăng cường phổ biến chính sách của Nhà nước, sự chung tay của xã hội, cộng đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19; phổ biến, giáo dục, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình, cộng đồng và trẻ em về các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho trẻ em trong đại dịch Covid-19. Đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời việc cung cấp, lan truyền các nội dung thông tin, truyền thông xấu, phản cảm, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu phù hợp với tình hình của địa phương, cộng đồng dân cư và bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường nội dung, thời lượng, chương trình, sân chơi dành cho trẻ em trên các phương tiện thông tin, truyền thông và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật vào dịp Tết Trung thu, kết hợp với việc tuân thủ nghiêm các khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng chống dịch Covid-19.

Bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm kém chất lượng, độc hại, đồ chơi, trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.

Xem chi tiết Công văn của UBND tỉnh Điện Biên./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Năm 2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên ước đạt hơn 1.396 tỷ đồng(25/11/2021 5:32 CH)

VPUB - UBND tỉnh xem xét, góp ý vào Quy định mức học phí năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 -...(25/11/2021 5:28 CH)

VPUB - Tham gia ý kiến vào tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định điều kiện về diện tích...(25/11/2021 5:26 CH)

VPUB - Góp ý vào Tờ trình đề nghị giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND,...(25/11/2021 5:24 CH)

VPUB - Thảo luận, góp ý vào Tờ trình phê duyệt và thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022, tỉnh...(24/11/2021 11:35 CH)

°