VPUB - Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022

Đăng ngày 17 - 02 - 2022
100%

Dienbien.gov.vn – Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 355/UBND-TH ngày 15/2/2022 về việc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022.

Để phấn đấu thực hiện hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã được đề ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Tỉnh uỷ, Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tổ chức nghiên cứu, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhân Dần năm 2022 đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Chủ động tham mưu UBND tỉnh những nội dung theo thẩm quyền. Tập trung đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần quyết tâm, quyết liệt khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc đảm bảo tiến độ và chất lượng; tập trung rà soát lại các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ còn tồn đọng trước Tết để chủ động giải quyết theo thẩm quyền, hoặc tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định. Khẩn trương rà soát, phân bổ, giao chi tiết số vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao năm 2022.

Sở Y tế Chủ động tham mưu thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống dịch 2022-2023 trên địa bàn tỉnh, ngay sau khi Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của quốc gia; thực hiện tiếp nhận phân phối kịp thời vắc xin, thuốc điều trị covid-19, nhất là vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, hướng dẫn và triển khai thực hiện các biện pháp y tế, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với lộ trình mở cửa lại du lịch, các hoạt động vận tải và các hoạt động dịch vụ giải trí, văn hoá, nghệ thuật, thể thao và mở cửa lại trường học. Chủ động tham mưu UBND tỉnh những nội dung theo thẩm quyền đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ động liên hệ làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2) cho các chương trình, đề án, dự án đã đủ điều kiện; kịp thời tham mưu, trình cấp có thẩm quyền giao chi tiết ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan đơn vị có liên quan rà soát tham mưu UBND tỉnh xem xét phân bổ chi tiết phần vốn còn lại của năm 2022 (79.600 triệu đồng) cho các dự án sau khi hoàn thiện các thủ tục đảm bảo điều kiện phân bổ chi tiết theo quy định./.

Ngọc Thủy

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  VPUB - Kỷ niệm 60 năm Ngày Bầu cử HĐND tỉnh Điện Biên(09/06/2023 10:25 CH)

  VPUB - Đồng chí Phạm Thế Xuyên được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh(22/04/2023 11:53 CH)

  VPUB - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương, viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên(09/04/2023 9:51 CH)

  VPUB - Văn phòng UBND tỉnh gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023(30/01/2023 11:26 CH)

  VPUB – Sức sống mới từ nguồn điện quốc gia(08/01/2023 7:25 SA)

  °
  1914 người đang online