VPUB - Triển khai các hoạt động giúp đỡ xã Pá khoang

Đăng ngày 06 - 06 - 2022
100%

Thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị doanh nghiệp giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025. Ngày 3/6/2022, Văn Phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động giúp đỡ xã Pá khoang, thành phố Điện Biên Phủ giai đoạn 2021-2025.

Trung tâm Tin học – Công báo, Văn phòng UBND tỉnh hỗ trợ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức xã Pá Khoang

Theo đó, các phòng, ban, trung tâm, tổ chức đoàn thể trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Giúp đỡ xã trong phát triển kinh tế; Văn hóa - Xã hội; củng cố, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; hệ thống công nghệ thông tin; công tác Kiểm soát thủ tục Hành chính, Tiếp công dân và công tác đoàn thể. Phối hợp xây dựng các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng phát triển bền vững có giá trị gia tăng, nâng cao nhận thức của người dân trong việc xử lý các sản phẩm phụ trong nông nghiệp nhằm tạo môi trường sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn cho sức khỏe cộng đồng, lựa chọn mô hình, hàng hóa trọng tâm trên địa bàn để phát triển sản phẩm OCOP của địa phương. Xây dựng đời sống văn hóa mới ở từng khu vực dân cư; bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Tuyên truyền khơi dậy tinh thần tự lực, ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Giúp xã nắm chắc, dự báo đúng tình hình quốc phòng - an ninh, phối hợp với UBND, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ trong hướng dẫn, tư vấn cho cấp ủy, chính quyền xã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự; xác định các điểm nóng về trật tự an toàn xã hội, vận động bà con không tin, không nghe theo theo kẻ xấu trong hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật. Tư vấn giúp cấp ủy, chính quyền xã xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị… Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Những hoạt động, việc làm cụ thể của Văn phòng nhằm giúp đỡ xã Pá Khoang xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giảm nghèo vươn lên làm giàu; xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã. Góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngọc Thủy

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  VPUB - Triển khai các hoạt động giúp đỡ xã Pá khoang(06/06/2022 4:17 CH)

  VPUB - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân đột xuất tháng 6(02/06/2022 4:30 CH)

  VPUB – Thành ủy thành phố Hà Nội viếng nghĩa trang liệt sỹ A1(09/05/2022 4:04 CH)

  VPUB - Công bố và trao các Quyết định về công tác cán bộ(22/04/2022 3:34 CH)

  VPUB - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4(20/04/2022 4:27 CH)

  °
  3274 người đang online