VPUB - Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đăng ngày 18 - 08 - 2022
100%

Sáng 18/8, Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh gồm 3 Văn phòng: UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự và quán triệt tại hội nghị đồng chí Lỳ Lỳ Xá - Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc 3 Văn phòng: UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư .

Đồng chí Lỳ Lỳ Xá - Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai, quán triệt các Nghị quyết

Tại hội nghị, đồng chí Lỳ Lỳ Xá - Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai, quán triệt các Nghị quyết đến các học viên như: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII của Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 3 cơ quan Văn phòng học tập, quán triệt Nghị quyết

 Đồng chí Hà Thanh Tùng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu khai mạc tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thanh Tùng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết. Đồng thời khuyến khích phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, nhằm đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống và triển khai thực hiện các Kết luận đạt hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cần nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, nghiêm túc, từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Ngọc  Thủy

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  VPUB - 3 Chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên(04/11/2022 10:33 CH)

  VPUB – Chi bộ Hành chính – Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, Tự sửa”(26/10/2022 3:36 CH)

  VPUB – Ra mắt Website Thi trực tuyến(17/10/2022 5:44 CH)

  VPUB – “Đêm hội Trăng rằm” vui tết trung thu năm 2022(09/09/2022 3:11 CH)

  VPUB - Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương...(18/08/2022 4:01 CH)

  °
  1444 người đang online