VPUB - Góp ý vào Tờ trình đề nghị giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND các cấp thuộc tỉnh Điện Biên năm 2022

Đăng ngày 25 - 11 - 2021
100%

Tại phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2021 vào sáng ngày 25/11, các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào Tờ trình đề nghị giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND các cấp thuộc tỉnh Điện Biên năm 2022 và Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Điện Biên năm 2022 do sở Nội vụ trình. Đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Theo nội dung Tờ trình, thực hiện Quyết định số 1024/QĐ-BNV ngày 30/9/2021 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Điện Biên năm 2022, tỉnh Điện Biên được giao 2.064 biên chế công chức (giữ nguyên như số giao năm 2021 bao gồm số giao năm 2021 là 2.058 và tiếp nhận 6 biên chế của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên từ Văn phòng Quốc hội về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên). Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực hiện biên chế tính đến ngày 31/10/2021; kế hoạch biên chế năm 2022 của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; số người nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc, chuyển công tác, nghỉ hưởng chế độ, tinh giản biên chế năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ tổng hợp trình UBND tỉnh giao biên chế công chức năm 2022, gồm 20 sở ngành; 6 huyện, thị xã trong tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo nội dung Tờ trình đề nghị giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND các cấp thuộc tỉnh Điện Biên năm 2022 và Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Điện Biên năm 2022.

Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Điện Biên năm 2022, theo quy định tại Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2021 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, sau khi Bộ Nội vụ thẩm định kế hoạch số lượng người làm việc thì UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Tuy nhiên, đến nay các địa phương trên cả nước chưa được Bộ Nội vụ thẩm định, thông báo số lượng người làm việc năm 2022, để kịp thời trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021, có cơ sở pháp lý cho việc giao ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2022, Sở Nội vụ đề xuất trình UBND tỉnh xem xét phương án tạm giao số lượng người làm việc và trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh giao số lượng người làm việc năm 2022 bằng số đã giao cho các cơ quan đơn vị năm 2021 (có điều chỉnh một số đơn vị như: Ban Quản lý dự án Di dân tái định cư Thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên; Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh; UBND thành phố Điện Biên Phủ).

Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình, tuy nhiên để đảm bảo tính thống nhất đề nghị các cơ quan từ tỉnh đến huyện phải xây dựng Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp, số lượng người làm việc trong các cơ quan đơn vị này như thế nào. Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô nhấn mạnh, về biên chế công chức sẽ trình theo đúng số lượng biên chế của năm 2021. Về biên chế viên chức sẽ trình UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh tạm giao về số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo số lượng năm 2021./.

Lan Phương

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  VPUB - Năm 2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên ước đạt hơn 1.396 tỷ đồng(25/11/2021 5:32 CH)

  VPUB - UBND tỉnh xem xét, góp ý vào Quy định mức học phí năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 -...(25/11/2021 5:28 CH)

  VPUB - Tham gia ý kiến vào tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định điều kiện về diện tích...(25/11/2021 5:26 CH)

  VPUB - Góp ý vào Tờ trình đề nghị giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND,...(25/11/2021 5:24 CH)

  VPUB - Thảo luận, góp ý vào Tờ trình phê duyệt và thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022, tỉnh...(24/11/2021 11:35 CH)

  °
  840 người đang online