VPUB - Phiên họp UBND tỉnh Điện Biên tháng 11/2021 (lần 2): Xem xét, cho ý kiến vào 12 báo cáo, tờ trình quan trọng

Đăng ngày 24 - 11 - 2021
100%

Trong 2 ngày (24 - 25/11), UBND tỉnh Điện Biên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2021 (lần 2) dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự phiên họp có các đồng chí: Giàng Thị Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Phòng, Ban của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp lần này cho ý kiến vào 12 Báo cáo, tờ trình quan trọng: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022, tỉnh Điện Biên; Tờ trình phê duyệt và thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022, tỉnh Điện Biên; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Tờ trình đề nghị phê duyệt danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh (lần 2); Tờ trình Ban hành Nghị quyết Quy định về điều kiện diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tờ trình đề nghị Giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND các cấp thuộc tỉnh Điện Biên năm 2022 và Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Điện Biên năm 2022; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết thành lập bản mới Pa Tết, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên do các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài Nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Thông tin và Truyền thông chuẩn bị tài liệu và báo cáo.

Toàn cảnh phiên họp.

Cùng với đó, phiên họp gửi 7 nội dung xin ý kiến của các Đại biểu tham gia trực tiếp vào dự thảo gồm: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành năm 2022; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo về tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Điện Biên năm 2021./.

Lan Phương

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  VPUB - Năm 2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên ước đạt hơn 1.396 tỷ đồng(25/11/2021 5:32 CH)

  VPUB - UBND tỉnh xem xét, góp ý vào Quy định mức học phí năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 -...(25/11/2021 5:28 CH)

  VPUB - Tham gia ý kiến vào tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định điều kiện về diện tích...(25/11/2021 5:26 CH)

  VPUB - Góp ý vào Tờ trình đề nghị giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND,...(25/11/2021 5:24 CH)

  VPUB - Thảo luận, góp ý vào Tờ trình phê duyệt và thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022, tỉnh...(24/11/2021 11:35 CH)

  °
  738 người đang online