VPUB - Tham gia ý kiến vào tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định điều kiện về diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 25 - 11 - 2021
100%

Sáng ngày 25/11, phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2021 (lần 2) bàn thảo, cho ý kiến vào tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định điều kiện về diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở Tài nguyên và Môi trường soạn thảo. Đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Vũ Ngọc Vương báo cáo nội dung tờ trình.

Dự thảo Nghị quyết gồm 4 Điều: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Quy định về điều kiện diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tổ chức thực hiện; Hiệu lực thi hành.

Nội dung cơ bản của Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Điện Biên là 8 m2 sàn/người.

Đ/c Giàng Thị Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại phiên họp.

Việc ban hành Nghị quyết là cần thiết để tạo sự bình đẳng trong quản lý cư trú đối với mọi công dân; bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của công dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhưng chưa được đăng ký thường trú. Việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết này là cần thiết, phù hợp với quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 20, Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020 và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô thống nhất các nội dung tại phiên họp.

Tham gia nội dung này, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình. Tuy nhiên về đối tượng áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, công dân có liên quan trong việc thực hiện đăng ký thường trú và chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Điện Biên phải bảo đảm thực hiện theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện Tờ trình để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm tháng 12/2021; việc xây dựng Nghị quyết phải tuân thủ, phù hợp và thống nhất với quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, Luật Nhà ở và các pháp luật khác có liên quan./.

Lan Phương

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  VPUB - Năm 2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên ước đạt hơn 1.396 tỷ đồng(25/11/2021 5:32 CH)

  VPUB - UBND tỉnh xem xét, góp ý vào Quy định mức học phí năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 -...(25/11/2021 5:28 CH)

  VPUB - Tham gia ý kiến vào tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định điều kiện về diện tích...(25/11/2021 5:26 CH)

  VPUB - Góp ý vào Tờ trình đề nghị giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND,...(25/11/2021 5:24 CH)

  VPUB - Thảo luận, góp ý vào Tờ trình phê duyệt và thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022, tỉnh...(24/11/2021 11:35 CH)

  °
  815 người đang online