VPUB - UBND tỉnh xem xét, góp ý vào Quy định mức học phí năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập

Đăng ngày 25 - 11 - 2021
100%

Tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 11/2021 (lần 2) của UBND tỉnh Điện Biên, sáng ngày 25/11, các đại biểu đã cùng xem xét cho ý kiến vào Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức học phí năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở Giáo dục và Đào tạo trình. Đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Theo Tờ trình do Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2021 - 2022. Đối với cấp học Mầm non, học sinh có cha mẹ (hoặc người giám hộ) có hộ khẩu tại các xã: thuộc khu vực I, các phường Mường Thanh, Tân Thanh, Thanh Bình thuộc thành phố Điện Biên Phủ là 40.000 đồng/tháng/ học sinh; thuộc khu vực II là 30.000 đồng/ tháng/học sinh; thuộc khu vực III là 25.000 đồng/ tháng/học sinh. Đối với cấp học THCS, bổ túc THCS, học sinh có cha mẹ (hoặc người giám hộ) có hộ khẩu tại các xã: thuộc khu vực I, các phường Mường Thanh, Tân Thanh, Thanh Bình thuộc thành phố Điện Biên Phủ là 25.000 đồng/tháng/ học sinh; thuộc khu vực II là 15.000 đồng/ tháng/học sinh; thuộc khu vực III là 10.000 đồng/ tháng/học sinh. Đối với cấp học THPT, bổ túc THPT, học sinh có cha mẹ (hoặc người giám hộ) có hộ khẩu tại các xã: thuộc khu vực I, các phường Mường Thanh, Tân Thanh, Thanh Bình thuộc thành phố Điện Biên Phủ là 35.000 đồng/tháng/ học sinh; thuộc khu vực II là 25.000 đồng/ tháng/học sinh; thuộc khu vực III là 15.000 đồng/ tháng/học sinh.

Mức học phí năm học 2022 - 2023 đối với cấp học Mầm non là 50.000đồng/tháng/học sinh; cấp học THCS, bổ túc THCS là 50.000 đồng/tháng/học sinh; THPT, bổ túc THPT là 100.000 đồng/tháng/học sinh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo nội dung Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức học phí năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại phiên họp.

Về nội dung này, các đại biểu cho rằng việc ban hành Nghị quyết Quy định mức học phí năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên là cần thiết, là cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện chính sách học phí và thực hiện các chế độ liên quan theo quy định tại Nghị định số 81/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên cần nghiên cứu mức vùng, thành thị, nông thôn để điều chỉnh mức học phí cho phù hợp. Về xác định khung học phí năm 2022 - 2023 cơ bản đáp ứng theo mức khung theo quy định, đề nghị xem xét khi áp dụng với các đối tượng ở vùng đặc biệt khó khăn. Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo - cơ quan soạn thảo cần bổ sung, hoàn thiện tờ trình. Lưu ý tính áp dụng theo khung của Nghị định số 81/2022/NĐ-CP của Chính phủ, đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần lý giải làm rõ thêm, đặc biệt đối với thành thị, nông thôn. Cần bổ sung mức học phí đối với cấp tiểu học.../.

Lan Phương

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  VPUB - Năm 2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên ước đạt hơn 1.396 tỷ đồng(25/11/2021 5:32 CH)

  VPUB - UBND tỉnh xem xét, góp ý vào Quy định mức học phí năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 -...(25/11/2021 5:28 CH)

  VPUB - Tham gia ý kiến vào tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định điều kiện về diện tích...(25/11/2021 5:26 CH)

  VPUB - Góp ý vào Tờ trình đề nghị giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND,...(25/11/2021 5:24 CH)

  VPUB - Thảo luận, góp ý vào Tờ trình phê duyệt và thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022, tỉnh...(24/11/2021 11:35 CH)

  °
  870 người đang online