Đoàn công tác Công đoàn viên chức tỉnh kiểm tra, giám sát chấp hành Điều lệ Công đoàn tại CĐCS Văn phòng UBND tỉnh

Đăng ngày 17 - 11 - 2023
100%

Chiều nay (16/11), Công đoàn Viên chức tỉnh do đồng chí Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra, giám sát chấp hành Điệu lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý sử dụng tài chính công đoàn năm 2023 tại Công đoàn cơ sở (CĐCS) Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, CĐCS Văn phòng UBND tỉnh đã làm tốt vai trò của mình, triển khai khai thực hiện đúng với Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thường xuyên quan tâm học tập, nâng cao trình độ, công tác khen thưởng, nâng lương; phát động và vận động đoàn viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Việc chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đoàn viên như tổ chức cho đoàn viên tham quan, học hỏi tại một số tỉnh; thể dục, thể thao, cho CBCCVCLĐ…

Toàn cảnh buổi kiểm tra, giám sát chấp hành Điều lệ Công đoàn tại CĐCS Văn phòng UBND tỉnh.

Về công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn: CĐCS Văn phòng UBND tỉnh  đã thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm chi phí hành chính, tập trung cho hoạt động phong trào và thăm hỏi đoàn viên công đoàn; lập chứng từ và mở sổ theo dõi quỹ tiền mặt đầy đủ, kịp thời.

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung quan trọng của tổ chức Công đoàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn tại cơ quan, đơn vị.

Tuyết Anh

Tin mới nhất

VPUB - Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung...(04/12/2023 6:44 CH)

VPUB - 2 Chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên(24/11/2023 10:55 CH)

Đoàn công tác Công đoàn viên chức tỉnh kiểm tra, giám sát chấp hành Điều lệ Công đoàn tại CĐCS...(17/11/2023 4:10 CH)

Chi bộ Trung tâm Thông tin - Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về “ý chí tự lực, tự cường”(10/11/2023 5:56 CH)

VPUB – Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh(05/11/2023 5:50 CH)

°
864 người đang online